• 18 maja 2021

Ekologiczne mieszkanie i dom według Polaków

Ekologiczne mieszkanie i dom według Polaków

Ekologiczne mieszkanie i dom według Polaków 1024 579 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

W ramach współpracy z PLGBC, agencja badawcza Inquiry Sp. z o.o. specjalizująca się w badaniach konsumenckich i badaniach opinii publicznej przeprowadziła w maju br. ankietę na temat postrzegania przez Polaków zagadnień związanych z ekologicznym domem lub mieszkaniem.

W ramach projektu, podzielimy się z Wami wynikami badania.

W ramach prowadzonych działań chcieliśmy poznać opinię Polaków, jak postrzegają zrównoważone zielone mieszkania i domy. Stąd współpraca z agencją badawczą Inquiry, która zorganizowała badanie i zapytała Was o wybrane aspekty.

Polacy przywiązują dużą wagę do ekologicznych cech mieszkania lub domu – przynajmniej na poziomie deklaratywnym. Najważniejsze są niskie koszty ogrzewania, dobra jakość powietrza w domu oraz zieleń wokół. Duże znaczenie ma także niższe zużycie wody, miejsce do segregacji śmieci oraz użycie nietoksycznych materiałów wykończeniowych. Wyraźnie najrzadziej wskazywano na rozwiązania typu smart home.

  • Ogólnie, ekologiczność mieszkania lub domu jest ważniejsza dla kobiet niż dla mężczyzn.
  • Również osoby w wieku 55+ przywiązują większą wagę do ekologicznych rozwiązań, a dla młodszych osób (w wieku 18-24 oraz 25-34 lata) jest to mniej istotne.

Brak finansowania to zdecydowanie największa przewidywana trudność w kontekście wdrożenia założeń ekologicznego mieszkania lub domu. Takiej odpowiedzi udzieliło 7 na 10 osób. Na drugim miejscu wskazano zbyt małą wiedzę, co przyznaje 1/3 osób.

  • Kobiety częściej niż mężczyźni wskazują, że trudnością mogłaby być zbyt mała wiedza. Podobnie w przypadku osób w wieku 18-24 lata.
  • Brak finansowania jest szczególnie istotny w przypadku osób w wieku 55+.

Zapytaliśmy także o preferencyjne wykorzystania dotacji na ekologiczne rozwiązania, jakie wybraliby nasi respondenci dla domu/mieszkania. Do wyboru były: panele fotowoltaiczne, urządzenia oszczędzające wodę, ocieplenie domu, pompa ciepła, system gromadzenia wody deszczowej, oświetlenie LED, nowe okna, wysokosprawna wentylacja.

Panele fotowoltaiczne są wybierane na pierwszym miejscu. W drugiej kolejności respondenci wskazują na urządzenia oszczędzające wodę, a w trzeciej na ocieplenie domu.

  • Kobiety w większym stopniu od mężczyzn preferują urządzenia oszczędzające wodę, a rzadziej oświetlenie LED.
  • Panele fotowoltaiczne uzyskują najwyższy wynik w grupie osób 35-44 lata, a najniższy wśród najmłodszych w wieku 18-24.

Badanie we współpracy z PLGBC, przeprowadziła agencja badawcza Inquiry Sp. z o.o. na próbie 1037 respondentów w maju br. Firma specjalizuje się w badaniach konsumenckich i badaniach opinii publicznej.