Otoczenie

Zachowanie bioróżnorodności [1]w otoczeniu Twojego budynku zapewnia dbałość o środowisko, ale także komfort i przyjemność spędzania czasu we wspólnej, zielonej przestrzeni. Jako członek wspólnoty, mieszkaniec bloku czy właściciel domu masz wpływ na to, jak będzie wyglądało jego zielone otoczenie.

Zobacz, co możesz zrobić:

Wybieraj drzewa i rośliny rodzime, które są odporne na zmiany klimatu, radzą sobie z różnicami temperatur i których nie trzeba dodatkowo podlewać (doskonałym przykładem są łąki kwietne, których nie trzeba kosić).

Zachęć wspólnotę mieszkaniową / spółdzielnię do dodatkowych nasadzeń roślin i drzew odpornych na zmiany klimatu, które radzą sobie z różnicami temperatur, i których nie trzeba dodatkowo podlewać.

Zaangażuj sąsiadów do stworzenia ogrodu społecznego w sąsiedztwie Twojego miejsca zamieszkania, w którym możecie wspólnie siać i sadzić rośliny i drzewa, uprawiać warzywa i owoce. Taka zielona przestrzeń może stać się miejscem integracji sąsiedzkiej.

Zbuduj karmniki i budki lęgowe, poidełka dla ptaków, domki dla jeży i dla owadów, a przyczynisz się do zachowania równowagi w przyrodzie.

Zachęć wspólnotę mieszkaniową / spółdzielnię do współpracy na rzecz stworzenia miejsc do wspólnego spędzania czasu i rekreacji – mini siłownie, mini boiska, miejsca do gier, place zabaw, ławki.

Zgłaszaj pomysły związane z zagospodarowaniem przestrzeni w Twoim otoczeniu do budżetu obywatelskiego.

Zachęć wspólnotę mieszkaniową / spółdzielnię do podjęcia działań na rzecz stworzenia parkingu dla rowerów.

Wymagaj od siebie i innych dbałości o wspólne otoczenie.

Warto przeczytać:

[1] Bioróżnorodność (różnorodność biologiczna) to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią.

https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Poradnik-Zielony-potencjal-inwestycji.pdf