zdrowy zielony dom

Zrównoważony - co to znaczy?

7 na 10 Polaków ocenia, że stan, w którym znalazła się Ziemia, jest poważny i wymaga natychmiastowych działań.
Raport „Ziemianie atakują”, Kantar, 2020

Przestrzenie, które tworzymy, w których mieszkamy i pracujemy, mają ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. 90% czasu spędzamy w budynkach. Nasze oczekiwania i potrzeby związane z przestrzenią, którą zamieszkujemy wzrosły, dlatego tak ważne jest wdrażanie dobrych praktyk i rozwiązań, które mogą je zaspokoić i przynieść nam korzyści w postaci poprawy zdrowia i lepszego samopoczucia.

Możemy wiele zrobić w naszych domach i mieszkaniach, by poprawić jakość życia, zaoszczędzić zasoby i obniżyć rachunki, a równocześnie zadbać o środowisko naturalne.

Zrównoważony, zielony dom:

  • jest oszczędny, komfortowy i prowadzony w poszanowaniu środowiska naturalnego,
  • przynosi korzyści finansowe, społeczne i środowiskowe,
  • na wszystkich etapach życia takiego budynku uwzględnia się metody oszczędzania zasobów naturalnych i dbania o środowisko,
  • użytkowanie domu w sposób zrównoważony wpływa na niższe koszty utrzymania, wynikające z oszczędności wody, energii i z rzadszych remontów,
  • zielony dom to także lepszy stan zdrowia i dobre samopoczucie mieszkańców,
  • zapewnia jednocześnie wysoką jakość środowiska wewnętrznego, na co składają się m.in. komfort akustyczny, cieplny, dostęp do światła dziennego, doskonała wentylacja i niski poziom zanieczyszczeń powietrza,
  • stanowi mniejsze obciążenie środowiska naturalnego poprzez zmniejszanie emisji CO2.