Posts Tagged :

#raport

Forum Energii podpowiada, jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą 650 365 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Forum Energii podpowiada, jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą

Nadchodząca zima będzie trudna dla wielu polskich gospodarstw domowych z powodu wysokich kosztów ciepła i energii elektrycznej. W najnowszym raporcie Forum Energii opisuje ponad 30 konkretnych działań, które można wdrożyć łatwo i niewielkim kosztem jeszcze przed nadchodzącą zimą. Pozwoli to obniżyć rachunki oraz poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Raport uzupełnia przewodnik po dostępnym wsparciu publicznym dla gospodarstw domowych.

Znajdujemy się w samym środku kryzysu energetycznego. Ceny paliw oraz energii elektrycznej rosną w zastraszającym tempie. Ten stan będzie się utrzymywał dłużej niż przez jedną zimę, ale to nadchodzący sezon grzewczy będzie okresem próby. Kiedy się skończy – pozostanie z nami kryzys środowiskowy i ryzyko, że ceny surowców ponownie będą rosnąć, ograniczając poziom naszego życia.

Długofalowo jedynie ocieplanie budynków i elektryfikacja wraz z rozwojem źródeł odnawialnych będą skuteczną bronią na wojnie energetycznej – bo pozwolą ograniczyć zużycie energii oraz pozwolą zmniejszyć uzależnienie od paliw kopalnych. Dlatego państwo musi w pilnym trybie rozwinąć sieć wsparcia technicznego i finansowego, aby wesprzeć te procesy. Przed najbliższą zimą jest za późno na wielkie inwestycje, ale nie możemy wyłącznie czekać na spadek temperatur z założonymi rękami. Forum Energii wraz z zespołem doradców energetycznych przygotowało raport „Jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą?” – który jest zbiorem podpowiedzi co można zrobić szybko, aby obniżyć rachunki za ogrzewanie.

– Wychodzimy z założenia, że nawet niewielkie inwestycje lub zmiana przyzwyczajenia związana z ogrzewaniem pomogą zmniejszyć rachunek lub poprawić sytuację grzewczą. Nie można zostawić ludzi samych – a dopłaty dla wszystkich nie są dobrym rozwiązaniem. Liczy się każde zaoszczędzone 100 zł i każdy niezużyty kilodżul energii. Takie działania nie tylko chronią kieszenie, ale też środowisko. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Raport jest nietypowy, bo kierujemy go bezpośrednio do gospodarstw domowych, podpowiadając rozwiązania. Mamy nadzieję, że dzięki temu zima będzie dla nas wszystkich łatwiejsza – mówi dr Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii.

To, jak bardzo dostawy ciepła i energii elektrycznej wpływają na całkowite wydatki gospodarstwa domowego, zależy od dochodów oraz poziomu zużycia energii przez członków rodziny. Oszczędności szukać trzeba przede wszystkim w zużyciu energii. Jego ograniczenie będzie wpływać nie tylko na budżet pojedynczego gospodarstwa domowego, ale także na bilans bezpieczeństwa energetycznego całej Polski, nawet jeśli zmniejszenie zapotrzebowania wyniesie tylko kilka procent.

Większość domów w Polsce jest wysoce energochłonna. Wpływ na to mają w dużej mierze niewłaściwie pracujące systemy wentylacyjne oraz słaba izolacja cieplna ścian, okien, dachów i podłóg, powodująca duże straty ciepła. Żeby utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniach, zużywa się więcej paliwa niż w domu efektywnym energetycznie. Kompleksowa termomodernizacja jest rozwiązaniem optymalnym, ale kosztownym i czasochłonnym. Dlatego trzeba zacząć od realizacji łatwiejszych i tańszych zadań, które odciążą domowe budżety jeszcze przed nadchodzącą zimą – wylicza dr Sonia Buchholtz, współautorka opracowania.

W raporcie Forum Energii proponuje działania dla domów jednorodzinnych służące:

  • skutecznej regulacji temperatury w pomieszczeniach,
  • usprawnieniu instalacji grzewczej,
  • oszczędności ciepłej wody użytkowej,
  • oszczędności energii elektrycznej,
  • skutecznej termoizolacji domu.

Uzupełniają je działania dla zarządców domów wielorodzinnych.

W raporcie wskazano, że nawet skromny program modernizacyjny pozwoli ograniczyć zużycie energii o ok. 36-60% w typowych dla Polski domach. Gdyby objął on ok. jedną czwartą domów w kraju, można byłoby zredukować krajowe zapotrzebowanie na energię końcową w cieple o blisko 10%.

Wiele działań, zarówno długofalowych jak i doraźnych, można przeprowadzić ze wsparciem państwa. W raporcie napisano o źródłach finansowania, po które można sięgnąć jeszcze przed nadchodzącą zimą – to dotacje do inwestycji, świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz usługi doradcze.

Z perspektywy samorządów pomocne mogą być opisy sprawdzonych praktyk i przedsięwzięć służących ograniczeniu ryzyka ubóstwa energetycznego. Eksperci przywołali najlepsze rozwiązania i zestawili cechy wspólne dobrych praktyk.

Autorzy raportu:
dr Sonia Buchholtz, Piotr Kleinschmidt – Forum Energii

Współpraca:
Aleksandra Stępniak
dr inż. Konrad Witczak
Karolina Marszał – Instytut Reform
Paweł Płonka – Instytut Reform
Aleksander Śniegocki – Instytut Reform

Obecność terenów zielonych wydłuża życie 683 1024 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Obecność terenów zielonych wydłuża życie

Naturalne środowisko zewnętrzne, w tym tereny zielone, odgrywają ważną rolę w zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców miast.

Zapewniają korzyści ekologiczne, a także mają wartości rekreacyjne, społeczne i kulturowe.

W wielu badaniach powiązano tereny zielone z korzystnymi efektami zdrowotnymi, w tym ze zwiększoną regeneracją, poprawą postrzeganego dobrostanu i zdrowia psychicznego oraz zmniejszeniem zachorowalności na choroby układu krążenia. Ponadto tereny zielone są związane ze zmniejszoną śmiertelnością z przyczyn naturalnych.

Za Magazyn Miasta, z raportów i rankingów zielonych miast zazwyczaj dowiadujemy się, gdzie dobrze i zdrowo się żyje. Tymczasem w najnowszych badaniach naukowców z Barcelona Institute for Global Health dostajemy informacje, w jaki sposób brak terenów zielonych przekłada się na wskaźnik przedwczesnych śmierci. Zbadano 1000 miast w 31 europejskich krajach. Wzięto pod uwagę wytyczne WHO oraz znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (NDVI – oblicza się go na podstawie zdjęć satelitarnych i pozwala on zliczyć wpływ środowiskowy różnych form zieleni i wegetacji).

Celem badania było oszacowanie liczby zgonów z przyczyn naturalnych wśród dorosłych mieszkańców miast w 31 krajach europejskich, którym można by zapobiec, gdyby osiągnięto zalecenie WHO dotyczące powszechnego dostępu do terenów zielonych.

Z badań i raportu wynika, iż znacznej liczbie przedwczesnych zgonów w europejskich miastach można by zapobiec poprzez zwiększenie dostępu do terenów zielonych, przyczyniając się tym samym do tworzenia zrównoważonych, zdolnych do życia i zdrowych miast.

Dbajmy wspólnie o obecność zieleni w naszym otoczeniu, nawet tym najbliższym, wokół domu/bloku/osiedla. Wspierajmy powstanie parków i innych zielonych terenów do rekreacji, w trosce o nasze zdrowie i dobre samopoczucie.

Zobacz więcej: Green space and mortality in European cities: a health impact assessment study – The Lancet Planetary Health

Zapraszamy na webinar PLGBC&Inquiry: Zrównoważony rozwój i zachowania konsumenckie 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Zapraszamy na webinar PLGBC&Inquiry: Zrównoważony rozwój i zachowania konsumenckie

Zrównoważony rozwój to nie wybór, to konieczność, rozumieją to również konsumenci.

Co oznacza dla nich zrównoważony rozwój?
Czy potrafią dokonywać świadomych wyborów?

Zapraszamy na webinar PLGBC&Inquiry 23 czerwca o 10.00, na którym przedstawione zostaną wyniki najnowszego badania na temat postaw wobec zrównoważonego rozwoju, nie tylko w handlu, ale również nt. ekologicznego domu.

Partnerzy wydarzenia: KEINO Grupa oraz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
Patronat prasowy: Wydawnictwo Gospodarcze, wiadomoscihandlowe.pl, wiadomoscikosmetyczne.pl

Udział jest otwarty i bezpłatny, wymagana rejestracja.