Posts Tagged :

#konkurs

Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI

Organizatorzy programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni zapraszają młodzież do udziału w jubileuszowej 10. edycji konkursu, odbywającej się w roku 2023 pod hasłem WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI.

Kim są WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI? Oto jest zagadka! Każdy może rozwiązać ją inaczej. Może to nastolatkowie, którzy nie mają miejsca, by się spotkać? Osoby mające problemy z poruszaniem się lub z samodzielnym korzystaniem z niektórych miejsc? Może to ci, którzy dbają o porządek w okolicy, gdy inni jeszcze śpią? Lub też ktoś ważny, kogo już nie ma, ale po jego działaniach powinien zostać jakiś ślad? Czy to ci, od których odwracamy wzrok, gdy spotkamy ich na ulicy? Albo świat przyrody, na przykład dziko żyjące zwierzęta? A może warto zwrócić uwagę na jeszcze kogoś lub coś innego?

W bieżącej edycji konkursu młodzież ma za zadanie zastanowić się, kogo lub czego zazwyczaj nie dostrzegamy w swoich miastach, wsiach i miasteczkach i przedstawić swój pomysł na przestrzeń, w której WIDZIALNY – NIEWIDZIALNY będzie czuł się dobrze.

Pomysł może dotyczyć konkretnego, istniejącego miejsca albo miejsca wymyślonego, rozwiązania, które zastosować można w różnych lokalizacjach, albo które będzie niepowtarzalne, idei możliwej do wykonania lub zupełnie fantastycznej i wybiegającej w przyszłość. Plansza konkursowa ma zaprezentować odpowiedź na pytanie: co zrobić, aby przestrzeń była bardziej przyjazna, zapraszająca i gościnna?

Pula nagród w konkursie to aż 20.000 zł. Plansze w wersji elektronicznej należy przesłać mailem do 29 maja 2023 r. Prace oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 6-8 szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe. Rozstrzygnięciu konkursu zwyczajowo towarzyszy uroczysta gala organizowana w czerwcu w Warszawie. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, a szkoły lub inne placówki edukacyjne, które zgłoszą zwycięzców do konkursu, zdobywają nagrody pieniężne.

Partnerami Izby Architektów RP w realizacji programu Kształtowanie Przestrzeni są Fundacja Promocji Architektury Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz firma Fakro. Konkurs objęty jest patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Narodowego Centrum Kultury, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Fundacji Unifest. Patronatem medialnym objęły wydarzenie Architektura & Biznes, Architektura Murator i Zawód: Architekt.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Program Kształtowanie Przestrzeni, to szereg działań skierowanych do młodzieży w wieku 12-19 lat, zainicjowanych w 2011 roku przez Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs jest równie ważną jego częścią, jak zajęcia warsztatowe prowadzone przez architektów – edukatorów.

– Dlaczego powszechna edukacja architektoniczna jest taka istotna? Ponieważ jakość polskiej przestrzeni nie zależy wyłącznie od architektów. Celem naszego programu jest rozwijanie świadomości przestrzeni, w której się poruszamy i którą zamieszkujemy, uwrażliwienie młodzieży na problemy przestrzenne, środowiskowe i społeczne, a także m.in. zwrócenie uwagi na regionalne tradycje architektoniczne i urbanistyczne oraz budowanie tożsamości kulturowej – tłumaczy Anna Kulińska, koordynator krajowy programu Kształtowanie Przestrzeni.

Start zgłoszeń do PLGBC Green Building Awards 2023 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Start zgłoszeń do PLGBC Green Building Awards 2023

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego uruchomiło 13. edycję PLGBC Green Building Awards. Konkurs ma na celu wyróżnienie zaangażowania uczestników w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br.

Uczestnicy mogą wysyłać zgłoszenia w 10 kategoriach. Konkurs jest ogólnodostępny, jednoetapowy i bezpłatny. Można dokonać kilku zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii.

Tegoroczna edycja obejmuje inwestycje budowlane certyfikowane i precertyfikowane/bez certyfikatu, projektowane i zrealizowane na terenie Polski w okresie 06.2021-06.2023 r. Przygotowano także kategorie obejmujące zabudowy mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, wnętrza oraz modernizacje. Do konkursu można zgłaszać również zrównoważone produkty lub usługi oraz ekologiczne inicjatywy. W kategorii Najlepszy projekt ekologiczny, swoje projekty mogą wysłać zarówno profesjonaliści, jak i studenci.

Zgłoszenia oceniane są przez interdyscyplinarne, zróżnicowane pod względem kompetencji i kierunku wykształcenia, jury konkursowe:

 • dr inż. Maciej Chrzanowski, Inżynier konstrukcji, Business Development Leader in Construction – Steligence® Resident Poland | CEE Cluster Leader, ArcelorMittal
 • Katarzyna Czyżewska, Starszy Konsultant ds. zrównoważonego budownictwa, Sweco Polska
 • Emilia Dębowska, Sustainability Director, Panattoni
 • Andrzej Gutowski, ESG & Sustainability Leader, Director, Colliers
 • Wiktor Kowalski, Associate, Buro Happold
 • Anna Kulińska, Członkini Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej IARP, wspólniczka, Line Architekci
 • dr inż. arch. Agnieszka Labus, Prezeska, Fundacja Laboratorium Architektury 60+
 • Michał Marszałek, Associate, International Well Building Institute IWBI
 • Tomasz Pągowski, Projektant, prowadzący programy telewizyjne, współzałożyciel Pągowski Studio,
 • dr inż. Przemysław Poszwa, Ekspert programu Climate Leadership UN Environment, Członek Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego, inżynier, naukowiec, edukator, bloger, Eko-logicznie.com
 • dr inż. arch. Marta Promińska, Pełnomocniczka Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP ds. Środowiska i Ochrony Klimatu, architektka, urbanistka, Strabag
 • dr Monika Szewczyk, Biolog, Ekspertka Centrum UNEP/GRID – Warszawa
 • Veronika Themerson, Center of Excellence Director Environmental at office development business unit in CEE, Skanska
 • dr inż. Justyna Tomaszewska, Starszy Konsultant w zespole Sustainability and Economics, Deloitte Advisory

Prace oceniane będą zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i zrównoważonym rozwojem, jak i architektonicznych oraz estetycznych. Pod uwagę brane będą również aspekty społeczne i wszelkie nowatorskie pomysły.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wybranej kategorii na stronie konkursu i dosłanie wymaganych załączników drogą elektroniczną.

Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji PLGBC Green Building Awards odbędzie się 5 października 2023 r. podczas PLGBC Green Building Summit w Warszawie.

Unikalne statuetki dla zwycięzców konkursu zaprojektuje i przygotuje Horizone Graphics.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe: https://awards.plgbc.org.pl/

Zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w zrównoważonym konkursie 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Zapraszamy do udziału w zrównoważonym konkursie

Celem konkursu PLGBC Green Building Awards jest wyróżnienie projektów, budynków i produktów/usług zrównoważonego budownictwa w Polsce. Zwracamy w ten sposób uwagę na konieczność transformacji środowiska budowlanego, tak aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To dbałość o planetę i odpowiedź na zmiany klimatyczne.

Zachęcamy do zgłaszania projektów edukacyjnych, inicjatyw społecznych lub gminnych itp. – do wyboru 10 kategorii konkursowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca br. Udział jest otwarty i bezpłatny.

Oceny dokona Jury, które tworzą uznani eksperci świata architektury, designu i zrównoważonego budownictwa. Jury ocenia zgłoszone projekty zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym, jak i architektonicznych i estetycznych. Pod uwagę brane są również aspekty społeczne i wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły adresujące połączenie wymienionych walorów.

Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas 12. edycji PLGBC Green Building Symposium, które odbędzie się 6-7 października 2022 r. w Sound Garden Hotel w kompleksie Business Garden w Warszawie. Zrównoważone statuetki przygotuje Horizone Graphics.

Strażnicy Ekosytemu 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Strażnicy Ekosytemu

Podczas tegorocznego PLGBC Tygodnia Ziemi z zielonym budownictwem odbyły się lekcje ekologiczne online dla młodzieży, które poprowadziła Magdalena Wojtas, w jednej ze szkół w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach PLGBC Green Building Akademia nt. zrównoważonego domu/mieszkania.

Obecnie uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim biorą udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Postaw Na Słońce.

Celem konkursu badawczego jest promowanie i rozpowszechnienie informacji na temat OZE, w szczególności mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Konkurs podzielony został na dwa etapy. I etap konkursu, to część badawcza, która polegała na poznaniu zagadnień związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, gdzie drużyna z Piotrkowa Strażnicy Ekosystemu zajęła III miejsce w Polsce!

Obecnie młodzież pracuje nad II etapem konkursu, w którym przygotowuje raporty energetyczne dla szkoły i swoich domostw oraz promuje mikroinstalacje OZE, a przede wszystkim instalację PV.

Przykład skutecznej motywacji, brawo!

Trzymamy za Was kciuki, powodzenia!