Posts Tagged :

#ADE

Projekt PLGBC – Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy – na Mapie Edukacji Architektonicznej 1000 1000 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Projekt PLGBC – Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy – na Mapie Edukacji Architektonicznej

Edukacja dotycząca przestrzeni zbudowanej oraz jej relacji ze środowiskiem naturalnym to edukacja przestrzenna lub środowiskowa. Celem jej jest budowanie tożsamości z najbliższym otoczeniem i odpowiedzialności za nie, budowanie świadomości na temat kultury materialnej i dziedzictwa architektonicznego regionu i kraju oraz popularyzacja wiedzy o przestrzeni, mieście i architekturze.

Powszechna edukacja przestrzenna to różnego rodzaju działania: kursy, warsztaty, wykłady, programy edukacyjne realizowane zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej. Ich cechą wspólną jest nie tylko tematyka, ale także interdyscyplinarny charakter i łączenie wyzwań praktycznych z wiedzą teoretyczną.

W ten sposób wśród różnych inicjatyw Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej powstała m.in. Mapa Edukacji Architektonicznej. Mapa jest narzędziem, dzięki któremu możesz nawiązać współpracę, wymienić się doświadczeniem z innymi lub skorzystać z oferty edukacyjnej w Twojej okolicy.

Projekt PLGBC: Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy znajdziesz na Mapie Edukacji Architektonicznej: tutaj.