Posts Tagged :

#zieleń

Obecność terenów zielonych wydłuża życie 683 1024 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Obecność terenów zielonych wydłuża życie

Naturalne środowisko zewnętrzne, w tym tereny zielone, odgrywają ważną rolę w zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców miast.

Zapewniają korzyści ekologiczne, a także mają wartości rekreacyjne, społeczne i kulturowe.

W wielu badaniach powiązano tereny zielone z korzystnymi efektami zdrowotnymi, w tym ze zwiększoną regeneracją, poprawą postrzeganego dobrostanu i zdrowia psychicznego oraz zmniejszeniem zachorowalności na choroby układu krążenia. Ponadto tereny zielone są związane ze zmniejszoną śmiertelnością z przyczyn naturalnych.

Za Magazyn Miasta, z raportów i rankingów zielonych miast zazwyczaj dowiadujemy się, gdzie dobrze i zdrowo się żyje. Tymczasem w najnowszych badaniach naukowców z Barcelona Institute for Global Health dostajemy informacje, w jaki sposób brak terenów zielonych przekłada się na wskaźnik przedwczesnych śmierci. Zbadano 1000 miast w 31 europejskich krajach. Wzięto pod uwagę wytyczne WHO oraz znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (NDVI – oblicza się go na podstawie zdjęć satelitarnych i pozwala on zliczyć wpływ środowiskowy różnych form zieleni i wegetacji).

Celem badania było oszacowanie liczby zgonów z przyczyn naturalnych wśród dorosłych mieszkańców miast w 31 krajach europejskich, którym można by zapobiec, gdyby osiągnięto zalecenie WHO dotyczące powszechnego dostępu do terenów zielonych.

Z badań i raportu wynika, iż znacznej liczbie przedwczesnych zgonów w europejskich miastach można by zapobiec poprzez zwiększenie dostępu do terenów zielonych, przyczyniając się tym samym do tworzenia zrównoważonych, zdolnych do życia i zdrowych miast.

Dbajmy wspólnie o obecność zieleni w naszym otoczeniu, nawet tym najbliższym, wokół domu/bloku/osiedla. Wspierajmy powstanie parków i innych zielonych terenów do rekreacji, w trosce o nasze zdrowie i dobre samopoczucie.

Zobacz więcej: Green space and mortality in European cities: a health impact assessment study – The Lancet Planetary Health