Posts Tagged :

#wuf11

PLGBC Green Building Akademia w ramach WUF11 – KATO Urban Corner 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

PLGBC Green Building Akademia w ramach WUF11 – KATO Urban Corner

Ekspertki z Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC poprowadzą warsztaty plastyczne Eco Kids dla przedszkolaków oraz lekcję ekologiczną o zrównoważonym domu/mieszkaniu w ramach PLGBC Green Building Akademia. Zajęcia odbędą się w przestrzeni KATO Urban Corner – centrum edukacji o Celach Zrównoważonego Rozwoju. Miejsce powstało przy okazji ONZ-towskiej konferencji World Urban Forum 11, która odbędzie się w Katowicach.

Eco Kids. Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w ramach PLGBC Green Building Akademia – to cykl kreatywnych warsztatów architektonicznych skupionych wokół obszaru zrównoważonego budownictwa. Podczas warsztatów dzieci zaprojektują i zbudują makietę ekologicznego domu. Najmłodsi zdecydują, czy ma on mieć zielony dach, ściany, panele fotowoltaiczne, dużo zieleni wokół lub gdzie umiejscowić zbiornik na deszczówkę. Dzięki takim inicjatywom dzieci uczą się krytycznego myślenia i stają się bardziej świadome swojego otoczenia poprzez zabawę i naukę odkrywania.

Lekcje ekologiczne dla grup szkolnych w wieku 11-14 lat oparte są na interakcji w grupie. Bazując na prezentacji danego obszaru zrównoważonego budownictwa, poprzez weryfikację dotychczasowej wiedzy starają się wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania. Na warsztatach przedstawione zostaną aspekty zrównoważonego domu/mieszkania. To projektowanie, budowa i użytkowanie w sposób przyjazny środowisku, z korzyścią dla zdrowia i komfortu mieszkańców. To także szereg codziennych aktywności, które może podjąć każdy z nas.

Zajęcia poprowadzą ekspertki PLGBC: Maria Jasiewicz, Monika Kmera i Magdalena Wojtas.

KATO Urban Corner otwiera się 10. czerwca konferencją prasową z prezydentem Katowic oraz partnerami projektu. Miejsce powstało przy okazji ONZ-towskiej konferencji World Urban Forum 11, ale pozostanie dostępne znacznie dłużej, aby realizować misję edukacyjną. Przez całe lato i wrzesień można tu m.in. sprawdzić, jak Katowice realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju, wziąć udział w warsztatach dla dorosłych i dla dzieci, projekcjach filmowych czy spotkaniach z ekspertami.

KATO Urban Corner otwarte jest od 10 czerwca od środy do niedzieli w godzinach 12.00-18.00, a podczas World Urban Forum (26-30.06) codziennie od 12.00 do 20.00.

Szczegółowy program wydarzeń, informacje i gry dostępne są na www.katourbancorner.pl.