Posts Tagged :

#Lublin

Zapraszamy mieszkańców Lublina na warsztaty online 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Zapraszamy mieszkańców Lublina na warsztaty online

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC wspólnie z Urzędem Miasta Lublin organizuje warsztaty w postaci webinaru w ramach projektu MAKING-CITY: Jak tworzyć budynki przyjazne mieszkańcom i środowisku.

W trakcie spotkania poruszone zostaną między innymi kwestie sposobu podnoszenia efektywności energetycznej budynków oraz potencjału budownictwa jedno- i wielorodzinnego w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Webinar odbędzie się 1 lipca 2022 r. w godzinach od 10:30 do 12:00.

Udział w wydarzeniu jest otwarty i bezpłatny.

Agenda spotkania:

  1. MAKING-CITY i rola miasta Lublin w projekcie.
  2. Jak podnieść efektywność energetyczną budynku – praktyczne wskazówki.
  3. Odnawialne źródła energii – potencjał dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego.
  4. Dostępne dofinansowania dla mieszkańców i spółdzielni.
  5. Pytania i odpowiedzi.

Prelegentki:

  • dr inż. Dorota Bartosz, Dyrektor techniczna ds. zrównoważonego budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
  • Sylwia Buźniak, Real Estate Market Manager, Pion Klienta Biznesowego, E.ON Polska
  • Dorota Wolińska, Koordynatorka referatu strategii i smart City w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin

Wydarzenie jest wynikiem realizacji przez Gminę Lublin międzynarodowego projektu MAKING-CITY, który skupia się na stojących przed miastami wyzwaniach dotyczących energetyki – transformacji energetycznej, poprawy efektywności energetycznej oraz wpływu sektora energetycznego na jakość życia mieszkańców miast i na klimat.