Posts Tagged :

#kongresdobrychpraktyk

Projekt Budynki są jak ludzie, w gronie wygranych w Konkursie zaangażowanych NGO i startupów 1024 683 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Projekt Budynki są jak ludzie, w gronie wygranych w Konkursie zaangażowanych NGO i startupów

Projekt Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC został laureatem Konkursu dla zaangażowanych organizacji pozarządowych i startupów. Dzięki nagrodzie Kapituły Konkursu, projekt zostanie przedstawiony na Kongresie Dobrych Praktyk 8 grudnia br. Organizatorem inicjatywy jest Small Step Matters.

Swoje projekty do konkursu mogły zgłosić NGO, startupy, podmioty realizujące akcje społeczne, social impactowe, klimatyczne, w tym komercyjne. W finale konkursu znalazły się 44 podmioty realizujące projekty/akcje/działania ze spektrum celów CSR/ESG/SDG, zrównoważonego rozwoju – a wśród nich PLGBC.

Głosem Kapituły projekt PLGBC został wyróżniony w konkursie i zaprezentowany zostanie podczas 3. edycji Kongresu Dobrych Praktyk (8 grudnia br., online). Tematem bieżącej edycji będzie zrównoważony rozwój. Kolejnym krokiem będzie promocja na platformie Small Step Matters, HUB-u zrównoważonego rozwoju.

Celem projektu Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy jest ochrona środowiska i dbałość o racjonalne korzystanie z zasobów planety, poprawa zdrowia i samopoczucia użytkowników mieszkań/domów, zmiana jakości życia oraz zaangażowanie i aktywność obywateli we wdrażaniu opracowanych rozwiązań codziennego zrównoważonego życia.

Projekt, uruchomiony w lutym br., finansowany jest z dotacji nr K1m/0776 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej:

https://www.facebook.com/kongresdobrychpraktyk