Posts Tagged :

#kampania

Jesteśmy wśród inicjatyw Kampanii 17 Celów 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Jesteśmy wśród inicjatyw Kampanii 17 Celów

Projekt Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy znalazł się wśród inicjatyw Kampanii 17 Celów realizowanej przez CSR Consulting. Zadaniem kampanii jest mobilizacja polskiego biznesu do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

Kampania 17 Celów prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem, jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu. Powstała również baza inicjatyw biznesowych na rzecz wybranych Celów, aby umożliwić firmom i instytucjom włączenie się w ich realizację.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zgłosiło dwie inicjatywy, w które mogą włączyć się różne grupy interesariuszy. Jedną z nich jest projekt Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy. Firmy i instytucje mogą zgłaszać dobre praktyki – swoje oraz swoich pracowników w zakresie zrównoważonego domu/mieszkania do projektu

Obydwie zgłoszone inicjatywy realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju:

  • Cel nr 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  • Cel nr 13 – Działania w dziedzinie klimatu
  • Cel nr 17 – Partnerstwa na rzecz Celów