Aktualności

Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI

Organizatorzy programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni zapraszają młodzież do udziału w jubileuszowej 10. edycji konkursu, odbywającej się w roku 2023 pod hasłem WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI.

Kim są WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI? Oto jest zagadka! Każdy może rozwiązać ją inaczej. Może to nastolatkowie, którzy nie mają miejsca, by się spotkać? Osoby mające problemy z poruszaniem się lub z samodzielnym korzystaniem z niektórych miejsc? Może to ci, którzy dbają o porządek w okolicy, gdy inni jeszcze śpią? Lub też ktoś ważny, kogo już nie ma, ale po jego działaniach powinien zostać jakiś ślad? Czy to ci, od których odwracamy wzrok, gdy spotkamy ich na ulicy? Albo świat przyrody, na przykład dziko żyjące zwierzęta? A może warto zwrócić uwagę na jeszcze kogoś lub coś innego?

W bieżącej edycji konkursu młodzież ma za zadanie zastanowić się, kogo lub czego zazwyczaj nie dostrzegamy w swoich miastach, wsiach i miasteczkach i przedstawić swój pomysł na przestrzeń, w której WIDZIALNY – NIEWIDZIALNY będzie czuł się dobrze.

Pomysł może dotyczyć konkretnego, istniejącego miejsca albo miejsca wymyślonego, rozwiązania, które zastosować można w różnych lokalizacjach, albo które będzie niepowtarzalne, idei możliwej do wykonania lub zupełnie fantastycznej i wybiegającej w przyszłość. Plansza konkursowa ma zaprezentować odpowiedź na pytanie: co zrobić, aby przestrzeń była bardziej przyjazna, zapraszająca i gościnna?

Pula nagród w konkursie to aż 20.000 zł. Plansze w wersji elektronicznej należy przesłać mailem do 29 maja 2023 r. Prace oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 6-8 szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe. Rozstrzygnięciu konkursu zwyczajowo towarzyszy uroczysta gala organizowana w czerwcu w Warszawie. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, a szkoły lub inne placówki edukacyjne, które zgłoszą zwycięzców do konkursu, zdobywają nagrody pieniężne.

Partnerami Izby Architektów RP w realizacji programu Kształtowanie Przestrzeni są Fundacja Promocji Architektury Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz firma Fakro. Konkurs objęty jest patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Narodowego Centrum Kultury, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Fundacji Unifest. Patronatem medialnym objęły wydarzenie Architektura & Biznes, Architektura Murator i Zawód: Architekt.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Program Kształtowanie Przestrzeni, to szereg działań skierowanych do młodzieży w wieku 12-19 lat, zainicjowanych w 2011 roku przez Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs jest równie ważną jego częścią, jak zajęcia warsztatowe prowadzone przez architektów – edukatorów.

– Dlaczego powszechna edukacja architektoniczna jest taka istotna? Ponieważ jakość polskiej przestrzeni nie zależy wyłącznie od architektów. Celem naszego programu jest rozwijanie świadomości przestrzeni, w której się poruszamy i którą zamieszkujemy, uwrażliwienie młodzieży na problemy przestrzenne, środowiskowe i społeczne, a także m.in. zwrócenie uwagi na regionalne tradycje architektoniczne i urbanistyczne oraz budowanie tożsamości kulturowej – tłumaczy Anna Kulińska, koordynator krajowy programu Kształtowanie Przestrzeni.

Start zgłoszeń do PLGBC Green Building Awards 2023 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Start zgłoszeń do PLGBC Green Building Awards 2023

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego uruchomiło 13. edycję PLGBC Green Building Awards. Konkurs ma na celu wyróżnienie zaangażowania uczestników w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br.

Uczestnicy mogą wysyłać zgłoszenia w 10 kategoriach. Konkurs jest ogólnodostępny, jednoetapowy i bezpłatny. Można dokonać kilku zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii.

Tegoroczna edycja obejmuje inwestycje budowlane certyfikowane i precertyfikowane/bez certyfikatu, projektowane i zrealizowane na terenie Polski w okresie 06.2021-06.2023 r. Przygotowano także kategorie obejmujące zabudowy mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, wnętrza oraz modernizacje. Do konkursu można zgłaszać również zrównoważone produkty lub usługi oraz ekologiczne inicjatywy. W kategorii Najlepszy projekt ekologiczny, swoje projekty mogą wysłać zarówno profesjonaliści, jak i studenci.

Zgłoszenia oceniane są przez interdyscyplinarne, zróżnicowane pod względem kompetencji i kierunku wykształcenia, jury konkursowe:

 • dr inż. Maciej Chrzanowski, Inżynier konstrukcji, Business Development Leader in Construction – Steligence® Resident Poland | CEE Cluster Leader, ArcelorMittal
 • Katarzyna Czyżewska, Starszy Konsultant ds. zrównoważonego budownictwa, Sweco Polska
 • Emilia Dębowska, Sustainability Director, Panattoni
 • Andrzej Gutowski, ESG & Sustainability Leader, Director, Colliers
 • Wiktor Kowalski, Associate, Buro Happold
 • Anna Kulińska, Członkini Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej IARP, wspólniczka, Line Architekci
 • dr inż. arch. Agnieszka Labus, Prezeska, Fundacja Laboratorium Architektury 60+
 • Michał Marszałek, Associate, International Well Building Institute IWBI
 • Tomasz Pągowski, Projektant, prowadzący programy telewizyjne, współzałożyciel Pągowski Studio,
 • dr inż. Przemysław Poszwa, Ekspert programu Climate Leadership UN Environment, Członek Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego, inżynier, naukowiec, edukator, bloger, Eko-logicznie.com
 • dr inż. arch. Marta Promińska, Pełnomocniczka Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP ds. Środowiska i Ochrony Klimatu, architektka, urbanistka, Strabag
 • dr Monika Szewczyk, Biolog, Ekspertka Centrum UNEP/GRID – Warszawa
 • Veronika Themerson, Center of Excellence Director Environmental at office development business unit in CEE, Skanska
 • dr inż. Justyna Tomaszewska, Starszy Konsultant w zespole Sustainability and Economics, Deloitte Advisory

Prace oceniane będą zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i zrównoważonym rozwojem, jak i architektonicznych oraz estetycznych. Pod uwagę brane będą również aspekty społeczne i wszelkie nowatorskie pomysły.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wybranej kategorii na stronie konkursu i dosłanie wymaganych załączników drogą elektroniczną.

Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji PLGBC Green Building Awards odbędzie się 5 października 2023 r. podczas PLGBC Green Building Summit w Warszawie.

Unikalne statuetki dla zwycięzców konkursu zaprojektuje i przygotuje Horizone Graphics.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe: https://awards.plgbc.org.pl/

Zapraszamy!

Druga edycja cyklu bezpłatnych, otwartych szkoleń PLGBC dotyczących efektywności energetycznej budynków 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Druga edycja cyklu bezpłatnych, otwartych szkoleń PLGBC dotyczących efektywności energetycznej budynków

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC w ramach realizowanego projektu RetrofitHUB organizuje drugą edycję bezpłatnego trzydniowego, otwartego szkolenia online: Jak efektywnie przeprowadzać modernizacje budynków wielorodzinnych? Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej budynków, w tym m.in. do zarządców prywatnych i miejskich, wykonawców, konsultantów, a także studentów.

Celem szkolenia jest przybliżenie wybranych zagadnień związanych z modernizacją budynków wielorodzinnych, w tym z przepisami prawa, audytem energetycznym, badaniami termowizyjnymi, automatyką i regulacją instalacji, zastosowaniem OZE (m.in. pomp ciepła) w budynkach wielorodzinnych, wentylacją, a także komunikacją z mieszkańcami.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC widzi konieczność pogłębienia wiedzy w tym zakresie wśród osób, które podejmują decyzje o przeprowadzeniu modernizacji w budynkach wielorodzinnych.

– W Polsce mamy 14,2 mln budynków, z czego większość nie spełnia aktualnych wymagań dotyczących efektywności energetycznej. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych najnowsze badania ankietowe wskazują, że 30% z nich nadal wymaga termomodernizacji. Niestabilna sytuacja geopolityczna i wzrost cen za energię, sprawia, że termomodernizacja i dekarbonizacja budynków mieszkalnych oraz komercyjnych mają ogromne znaczenie. Znaczne przyspieszenie tempa głębokiej i kompleksowej termomodernizacji z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii musi rozpocząć się już dziś – mówi Dorota Bartosz, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa w PLGBC.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej budynków, w tym m.in. do zarządców prywatnych i miejskich, wykonawców, konsultantów, a także studentów.

Tematyka trzydniowego spotkania to:

 • Europejska fala renowacji jako strategia obniżania emisyjności sektora budownictwa.
 • Podstawowe informacje o regulacjach prawnych związanych z modernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
 • Audyt energetyczny.
 • Termowizja.
 • Automatyka i regulacja instalacji c.o. i c.w.u.
 • Pompy ciepła w budynkach wielorodzinnych.
 • Kolektory słoneczne w budynkach wielorodzinnych.
 • Fotowoltaika w budynkach wielorodzinnych.
 • Systemy wentylacyjne w budynkach wielorodzinnych.
 • Modernizacja budynków wpisanych do Rejestru Zabytków.
 • Finansowanie modernizacji budynków wielorodzinnych.
 • Komunikacja zarządcy z mieszkańcami w kontekście edukacji i świadomego użytkowania budynku.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13, 20, 27 kwietnia przez aplikację ZOOM. Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Zarejestruj się

Prowadzący szkolenie: dr inż. Dorota Bartosz (PLGBC), Wawrzyniec Borowicz (BNP Paribas), Sebastian Brzoza (Danfoss Poland), Maciej Drobczyk (IBC SOLAR Polska), dr arch. Tomasz Jeleński (Politechnika Krakowska), mgr inż. Marek Kitliński (Termocent), Monika Kmera (PLGBC), Adam Koniszewski (STIEBEL ELTRON), dr hab inż. Paweł Krause (Politechnika Śląska), Bartłomiej Krawczyk (Danfoss Poland), mgr inż. Katarzyna Mateja (PINB), Bogumiła Poncyleusz (BGK), dr inż. Aleksandra Specjał (Politechnika Śląska), Mariusz Wilk (IBC SOLAR Polska).

Poznaj prelegentów pierwszego dnia szkolenia: tutaj
Poznaj prelegentów drugiego dnia szkolenia: tutaj
Poznaj prelegentów trzeciego dnia szkolenia: tutaj

Szkolenie jest wynikiem realizacji projektu RetrofitHUB, finansowanego przez GIZ: European Climate Initative (EUKI), na zlecenie German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK). W projekcie biorą również udział siostrzane organizacje z Chorwacji (CroatiaGBC) i Węgier (HungaryGBC).

Spokojnego Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Spokojnego Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku

Życzymy Wam Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, domowej atmosferze,
a w Nowym Roku siły do wprowadzania zrównoważonych zmian w życiu.

Bądźcie najlepszą inspiracją dla swojego otoczenia!
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie: Jak efektywnie przeprowadzać modernizacje budynków wielorodzinnych? 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie: Jak efektywnie przeprowadzać modernizacje budynków wielorodzinnych?

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC organizuje szkolenie online Jak efektywnie przeprowadzać modernizacje budynków wielorodzinnych? w ramach realizowanego projektu RetrofitHUB.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej budynków, w tym m.in. do zarządców prywatnych i miejskich, wykonawców, konsultantów, a także studentów.

Celem szkolenia jest przybliżenie wybranych zagadnień związanych z modernizacją budynków wielorodzinnych, w tym z przepisami prawa, audytem energetycznym, badaniami termowizyjnymi, automatyką i regulacją instalacji, zastosowaniem OZE (m.in. pomp ciepła) w budynkach wielorodzinnych, wentylacją, a także komunikacją z mieszkańcami.

Szkolenie dotyczy potencjału i możliwości przeprowadzania skutecznej i efektywnej modernizacji budynków wielorodzinnych. Tematyka trzydniowego szkolenia to:

 • Europejska fala renowacji jako strategia obniżania emisyjności sektora budownictwa.
 • Podstawowe informacje o regulacjach prawnych związanych z modernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
 • Audyt energetyczny.
 • Automatyka i regulacja instalacji c.o. i c.w.u.
 • Pompy ciepła w budynkach wielorodzinnych.
 • Kolektory słoneczne w budynkach wielorodzinnych.
 • Fotowoltaika w budynkach wielorodzinnych.
 • Systemy wentylacyjne w budynkach wielorodzinnych.
 • Modernizacja budynków wpisanych do Rejestru Zabytków.
 • Finansowanie modernizacji budynków wielorodzinnych.
 • Komunikacja zarządcy z mieszkańcami w kontekście edukacji i świadomego użytkowania budynku.

Szkolenie odbędzie się online przez aplikację ZOOM w następujących terminach:

Pierwszy dzień: 10 stycznia 2023 r. w godz. 9:00-15:00
Drugi dzień: 17 stycznia 2023 r. w godz. 9:00-15:00
Trzeci dzień: 24 stycznia 2023 r. w godz. 9:00-15:00

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Szkolenie jest wynikiem realizacji projektu RetrofitHUB, finansowanego przez GIZ: European Climate Initative (EUKI), na zlecenie German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK). W projekcie biorą również udział siostrzane organizacje z Chorwacji (CroatiaGBC) i Węgier (HungaryGBC).

Akademia PLGBC w szkole podstawowej w Dąbrowie Górniczej 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Akademia PLGBC w szkole podstawowej w Dąbrowie Górniczej

Dzisiaj Monika Kmera (Marketing Manager, PLGBC)  i Magdalena Wojtas (Sustainable Development Manager, PLGBC) prowadzą lekcje dla uczniów klas czwartych i szóstych z Zespółu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej. Zajęcia odbywają się w ramach PLGBC Green Building Akademia.

Ekspertki mówią o zrównoważonym budownictwie i podpowiadają jak wprowadzać w swoim życiu dobre nawyki, które zmieniają najbliższe otoczenie. Udało się przekazać sporą dawkę wiedzy, mamy nadzieję, że najmłodsi wykorzystają ją w praktyce.

Forum Energii podpowiada, jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą 650 365 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Forum Energii podpowiada, jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą

Nadchodząca zima będzie trudna dla wielu polskich gospodarstw domowych z powodu wysokich kosztów ciepła i energii elektrycznej. W najnowszym raporcie Forum Energii opisuje ponad 30 konkretnych działań, które można wdrożyć łatwo i niewielkim kosztem jeszcze przed nadchodzącą zimą. Pozwoli to obniżyć rachunki oraz poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Raport uzupełnia przewodnik po dostępnym wsparciu publicznym dla gospodarstw domowych.

Znajdujemy się w samym środku kryzysu energetycznego. Ceny paliw oraz energii elektrycznej rosną w zastraszającym tempie. Ten stan będzie się utrzymywał dłużej niż przez jedną zimę, ale to nadchodzący sezon grzewczy będzie okresem próby. Kiedy się skończy – pozostanie z nami kryzys środowiskowy i ryzyko, że ceny surowców ponownie będą rosnąć, ograniczając poziom naszego życia.

Długofalowo jedynie ocieplanie budynków i elektryfikacja wraz z rozwojem źródeł odnawialnych będą skuteczną bronią na wojnie energetycznej – bo pozwolą ograniczyć zużycie energii oraz pozwolą zmniejszyć uzależnienie od paliw kopalnych. Dlatego państwo musi w pilnym trybie rozwinąć sieć wsparcia technicznego i finansowego, aby wesprzeć te procesy. Przed najbliższą zimą jest za późno na wielkie inwestycje, ale nie możemy wyłącznie czekać na spadek temperatur z założonymi rękami. Forum Energii wraz z zespołem doradców energetycznych przygotowało raport „Jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą?” – który jest zbiorem podpowiedzi co można zrobić szybko, aby obniżyć rachunki za ogrzewanie.

– Wychodzimy z założenia, że nawet niewielkie inwestycje lub zmiana przyzwyczajenia związana z ogrzewaniem pomogą zmniejszyć rachunek lub poprawić sytuację grzewczą. Nie można zostawić ludzi samych – a dopłaty dla wszystkich nie są dobrym rozwiązaniem. Liczy się każde zaoszczędzone 100 zł i każdy niezużyty kilodżul energii. Takie działania nie tylko chronią kieszenie, ale też środowisko. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Raport jest nietypowy, bo kierujemy go bezpośrednio do gospodarstw domowych, podpowiadając rozwiązania. Mamy nadzieję, że dzięki temu zima będzie dla nas wszystkich łatwiejsza – mówi dr Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii.

To, jak bardzo dostawy ciepła i energii elektrycznej wpływają na całkowite wydatki gospodarstwa domowego, zależy od dochodów oraz poziomu zużycia energii przez członków rodziny. Oszczędności szukać trzeba przede wszystkim w zużyciu energii. Jego ograniczenie będzie wpływać nie tylko na budżet pojedynczego gospodarstwa domowego, ale także na bilans bezpieczeństwa energetycznego całej Polski, nawet jeśli zmniejszenie zapotrzebowania wyniesie tylko kilka procent.

Większość domów w Polsce jest wysoce energochłonna. Wpływ na to mają w dużej mierze niewłaściwie pracujące systemy wentylacyjne oraz słaba izolacja cieplna ścian, okien, dachów i podłóg, powodująca duże straty ciepła. Żeby utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniach, zużywa się więcej paliwa niż w domu efektywnym energetycznie. Kompleksowa termomodernizacja jest rozwiązaniem optymalnym, ale kosztownym i czasochłonnym. Dlatego trzeba zacząć od realizacji łatwiejszych i tańszych zadań, które odciążą domowe budżety jeszcze przed nadchodzącą zimą – wylicza dr Sonia Buchholtz, współautorka opracowania.

W raporcie Forum Energii proponuje działania dla domów jednorodzinnych służące:

 • skutecznej regulacji temperatury w pomieszczeniach,
 • usprawnieniu instalacji grzewczej,
 • oszczędności ciepłej wody użytkowej,
 • oszczędności energii elektrycznej,
 • skutecznej termoizolacji domu.

Uzupełniają je działania dla zarządców domów wielorodzinnych.

W raporcie wskazano, że nawet skromny program modernizacyjny pozwoli ograniczyć zużycie energii o ok. 36-60% w typowych dla Polski domach. Gdyby objął on ok. jedną czwartą domów w kraju, można byłoby zredukować krajowe zapotrzebowanie na energię końcową w cieple o blisko 10%.

Wiele działań, zarówno długofalowych jak i doraźnych, można przeprowadzić ze wsparciem państwa. W raporcie napisano o źródłach finansowania, po które można sięgnąć jeszcze przed nadchodzącą zimą – to dotacje do inwestycji, świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz usługi doradcze.

Z perspektywy samorządów pomocne mogą być opisy sprawdzonych praktyk i przedsięwzięć służących ograniczeniu ryzyka ubóstwa energetycznego. Eksperci przywołali najlepsze rozwiązania i zestawili cechy wspólne dobrych praktyk.

Autorzy raportu:
dr Sonia Buchholtz, Piotr Kleinschmidt – Forum Energii

Współpraca:
Aleksandra Stępniak
dr inż. Konrad Witczak
Karolina Marszał – Instytut Reform
Paweł Płonka – Instytut Reform
Aleksander Śniegocki – Instytut Reform

Zapraszamy do udziału w zrównoważonym konkursie 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Zapraszamy do udziału w zrównoważonym konkursie

Celem konkursu PLGBC Green Building Awards jest wyróżnienie projektów, budynków i produktów/usług zrównoważonego budownictwa w Polsce. Zwracamy w ten sposób uwagę na konieczność transformacji środowiska budowlanego, tak aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To dbałość o planetę i odpowiedź na zmiany klimatyczne.

Zachęcamy do zgłaszania projektów edukacyjnych, inicjatyw społecznych lub gminnych itp. – do wyboru 10 kategorii konkursowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca br. Udział jest otwarty i bezpłatny.

Oceny dokona Jury, które tworzą uznani eksperci świata architektury, designu i zrównoważonego budownictwa. Jury ocenia zgłoszone projekty zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym, jak i architektonicznych i estetycznych. Pod uwagę brane są również aspekty społeczne i wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły adresujące połączenie wymienionych walorów.

Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas 12. edycji PLGBC Green Building Symposium, które odbędzie się 6-7 października 2022 r. w Sound Garden Hotel w kompleksie Business Garden w Warszawie. Zrównoważone statuetki przygotuje Horizone Graphics.

Zapraszamy mieszkańców Lublina na warsztaty online 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Zapraszamy mieszkańców Lublina na warsztaty online

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC wspólnie z Urzędem Miasta Lublin organizuje warsztaty w postaci webinaru w ramach projektu MAKING-CITY: Jak tworzyć budynki przyjazne mieszkańcom i środowisku.

W trakcie spotkania poruszone zostaną między innymi kwestie sposobu podnoszenia efektywności energetycznej budynków oraz potencjału budownictwa jedno- i wielorodzinnego w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Webinar odbędzie się 1 lipca 2022 r. w godzinach od 10:30 do 12:00.

Udział w wydarzeniu jest otwarty i bezpłatny.

Agenda spotkania:

 1. MAKING-CITY i rola miasta Lublin w projekcie.
 2. Jak podnieść efektywność energetyczną budynku – praktyczne wskazówki.
 3. Odnawialne źródła energii – potencjał dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego.
 4. Dostępne dofinansowania dla mieszkańców i spółdzielni.
 5. Pytania i odpowiedzi.

Prelegentki:

 • dr inż. Dorota Bartosz, Dyrektor techniczna ds. zrównoważonego budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
 • Sylwia Buźniak, Real Estate Market Manager, Pion Klienta Biznesowego, E.ON Polska
 • Dorota Wolińska, Koordynatorka referatu strategii i smart City w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin

Wydarzenie jest wynikiem realizacji przez Gminę Lublin międzynarodowego projektu MAKING-CITY, który skupia się na stojących przed miastami wyzwaniach dotyczących energetyki – transformacji energetycznej, poprawy efektywności energetycznej oraz wpływu sektora energetycznego na jakość życia mieszkańców miast i na klimat.

PLGBC Green Building Akademia w ramach WUF11 – KATO Urban Corner 1024 576 Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

PLGBC Green Building Akademia w ramach WUF11 – KATO Urban Corner

Ekspertki z Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC poprowadzą warsztaty plastyczne Eco Kids dla przedszkolaków oraz lekcję ekologiczną o zrównoważonym domu/mieszkaniu w ramach PLGBC Green Building Akademia. Zajęcia odbędą się w przestrzeni KATO Urban Corner – centrum edukacji o Celach Zrównoważonego Rozwoju. Miejsce powstało przy okazji ONZ-towskiej konferencji World Urban Forum 11, która odbędzie się w Katowicach.

Eco Kids. Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w ramach PLGBC Green Building Akademia – to cykl kreatywnych warsztatów architektonicznych skupionych wokół obszaru zrównoważonego budownictwa. Podczas warsztatów dzieci zaprojektują i zbudują makietę ekologicznego domu. Najmłodsi zdecydują, czy ma on mieć zielony dach, ściany, panele fotowoltaiczne, dużo zieleni wokół lub gdzie umiejscowić zbiornik na deszczówkę. Dzięki takim inicjatywom dzieci uczą się krytycznego myślenia i stają się bardziej świadome swojego otoczenia poprzez zabawę i naukę odkrywania.

Lekcje ekologiczne dla grup szkolnych w wieku 11-14 lat oparte są na interakcji w grupie. Bazując na prezentacji danego obszaru zrównoważonego budownictwa, poprzez weryfikację dotychczasowej wiedzy starają się wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania. Na warsztatach przedstawione zostaną aspekty zrównoważonego domu/mieszkania. To projektowanie, budowa i użytkowanie w sposób przyjazny środowisku, z korzyścią dla zdrowia i komfortu mieszkańców. To także szereg codziennych aktywności, które może podjąć każdy z nas.

Zajęcia poprowadzą ekspertki PLGBC: Maria Jasiewicz, Monika Kmera i Magdalena Wojtas.

KATO Urban Corner otwiera się 10. czerwca konferencją prasową z prezydentem Katowic oraz partnerami projektu. Miejsce powstało przy okazji ONZ-towskiej konferencji World Urban Forum 11, ale pozostanie dostępne znacznie dłużej, aby realizować misję edukacyjną. Przez całe lato i wrzesień można tu m.in. sprawdzić, jak Katowice realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju, wziąć udział w warsztatach dla dorosłych i dla dzieci, projekcjach filmowych czy spotkaniach z ekspertami.

KATO Urban Corner otwarte jest od 10 czerwca od środy do niedzieli w godzinach 12.00-18.00, a podczas World Urban Forum (26-30.06) codziennie od 12.00 do 20.00.

Szczegółowy program wydarzeń, informacje i gry dostępne są na www.katourbancorner.pl.